مواد اولیه
  محصولات
   شرکت ها
    آگهی ها
     برگ نخست مواد اولیه آب اکسیژنه

     آب اکسیژنه شرکت صنایع پتروشیمی مهان بین الملل

     صنایع پتروشیمی مهان بین الملل

     نمایش جزئیات ارسال درخواست

     آب اکسیژنه


     درصد خلوص : 35/00%
     کد شناسایی (Cas No) : 7722-84-1
     گرید محصول : دارویی, صنعتی, غذایی
     کشور تولید کننده : ایران

     جزئیات


     فرمول : H2O2
     مشخصات ظاهری : مایع
     نام های دیگر : هیدروژن پراکسید
     دسته بندی محصول : دارویی و پزشکی, آب و فاضلاب, آزمایشگاهی, مواد معدنی, سفید کننده, پاک کننده, ضد عفونی کننده, دارویی و پزشکی, اسانس و افزودنی های طبیعی, سایر, دارویی, آب و فاضلاب

     شرح محصول


     جزئیات محصول

     • نام های دیگر: هیدروژن پراکسید-Dioxidane-Oxidanyl-Perhydroxic acid
     • فرمول شیمیایی: H2O2
     • شکل ظاهری: ﻣﺎﯾﻊ نﺎروان ﮐﻤﯽ آﺑﯽ رنﮓ
     • درصد خلوص: 35

     کاربرد در صنعت

     • در صنایع دارویی-پزشکی ، آزمایشگاهی ، آب و فاضلاب به عنوان پاک کننده، سفید کننده و ضد عفونی کننده کاربرد دارد.

     توضیحات محصول

     • ساختار ماده: این ماده یک پراکسید معدنی غیر فلزی میباشد.
     • کاربرد ها: آب اﮐﺴﯿﮋنﻪ ﺑﻮﺑﺮ اﺳﺖ و در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ زﺧﻤﻬﺎی ﺑﺪﺑﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺮار می گیرد.ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻤﯿﺮ دندانها و پاک کننده های دندان در ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ آب اﮐﺴﯿﮋنﻪ می کنند و اﮐﺴﯿﮋن اﯾﻦ ماده دنﺪان را ﺳﻔﯿﺪ مینماید. آب اﮐﺴﯿﮋنﻪ در بی رنگ ﮐﺮدن ﺷﺎخ، ﭘﻨﺒﻪ، ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮐﺘﺎن، کنف، کاغذ، ﭼﻮب، ﮐﺎه، روغن، چربی، واﮐﺲ ، ﺻﺎﺑﻮن، پر، ﻋﺎج ،  اﺑﺮﯾﺸﻢ و ... به کار میرود.
     • هشدار: اﮔﺮ ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی آب اﮐﺴﯿﮋنﻪ را انﺒﺎر کنند ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ آب می ﮔﺮدد. ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺮد ﺑﻌﻀﯽ اﺟﺴﺎم عمل ﺗﺨﺮﯾﺐ آب اﮐﺴﯿﮋنﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ میﮔﺮدد. اﮔﺮ ﺑﺮ روی ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺪری از اﺟﺴﺎم ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎنﻨﺪ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺮﯾﮏ، اوره، اﺳﯿﺪ ﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ و نﻈﯿﺮ آنﻬﺎ بیفزایند، ﻋﻤﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ می گردد.
     • بسته بندی: گالون 65 کیلوگرمی و ایزو تانک

     نگهداری و ایمنی

     • Hazard Code:XN,C,O
     • Risk Statement: 22-41-37/38-34-20/22-8
     • Saftey Statement: 26-39-45-36/37/39-28-17
     • Hazard Class: 5/1
     • Packing Group: II

     MSDS

     http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9924300

     مشخصات تامین کننده


     صنایع پتروشیمی مهان بین الملل

     نمایش جزئیات

     ارسال استعلام برای تامین کننده


     جهت استفاده از این بخش لطفا با اکانت خود وارد سایت شوید.

     مواد اولیه پیشنهادی


     فرم استعلام قیمت
     ثبت اطلاعات


     success