محصولات
  شرکت ها
    مرتب سازی بر اساس :
     • محلول هدایت 84 شیمی دارویی نوترون
      شرکت : شیمی دارویی نوترون
      برند : نوترون
      کشور تولید کننده : ایران
      محل تحویل : تهران
      تاریخ به روزرسانی : 1401/09/08
      قیمت : 580٬000

      شرکت شیمیایی نوترون ماده محلول هدایت 84 را بفروش می‌رساند. قیمت این ماده متناسب با نوع بسته‌بندی 580.000 تومان می‌باشد.

      شیمی دارویی نوترون

      تماس با تامین کننده محصولات تامین کننده
     • محلول هدایت 1413 شیمی دارویی نوترون
      شرکت : شیمی دارویی نوترون
      برند : نوترون
      کشور تولید کننده : ایران
      محل تحویل : تهران
      تاریخ به روزرسانی : 1401/09/08
      قیمت : 580٬000

      شرکت شیمیایی نوترون ماده محلول هدایت 1413 را بفروش می‌رساند. قیمت این ماده متناسب با نوع بسته‌بندی 580.000 تومان می‌باشد.

      شیمی دارویی نوترون

      تماس با تامین کننده محصولات تامین کننده
     • محلول هدایت 12.86 شیمی دارویی نوترون
      شرکت : شیمی دارویی نوترون
      برند : نوترون
      کشور تولید کننده : ایران
      محل تحویل : تهران
      تاریخ به روزرسانی : 1401/09/08
      قیمت : 580٬000

      شرکت شیمیایی نوترون ماده محلول هدایت 12.86 را بفروش می‌رساند. قیمت این ماده متناسب با نوع بسته‌بندی 580.000 تومان می‌باشد.

      شیمی دارویی نوترون

      تماس با تامین کننده محصولات تامین کننده
     • محلول پاپانیکولایو EA50 شیمی دارویی نوترون
      شرکت : شیمی دارویی نوترون
      برند : نوترون
      کشور تولید کننده : ایران
      محل تحویل : تهران
      تاریخ به روزرسانی : 1401/09/08
      قیمت : از130٬000 تا 500٬000

      شرکت شیمیایی نوترون ماده محلول پاپانیکولایو EA50 را بفروش می‌رساند. قیمت این ماده متناسب با نوع بسته‌بندی از130.000هزارتومان تا 500.000هزارتومان متغیر می‌باشد.

      شیمی دارویی نوترون

      تماس با تامین کننده محصولات تامین کننده
     • محلول پاپانیکولایو (OG6) شیمی دارویی نوترون
      شرکت : شیمی دارویی نوترون
      برند : نوترون
      کشور تولید کننده : ایران
      محل تحویل : تهران
      تاریخ به روزرسانی : 1401/09/08
      قیمت : از130٬000 تا 500٬000

      شرکت شیمیایی نوترون ماده محلول پاپانیکولایو (OG6) را بفروش می‌رساند. قیمت این ماده متناسب با نوع بسته‌بندی از130.000هزارتومان تا 500.000 هزارتومان متغیر می‌باشد.

      شیمی دارویی نوترون

      تماس با تامین کننده محصولات تامین کننده
     • محلول فهلینگ B شیمی دارویی نوترون
      شرکت : شیمی دارویی نوترون
      برند : نوترون
      کشور تولید کننده : ایران
      محل تحویل : تهران
      تاریخ به روزرسانی : 1401/09/08
      قیمت : از110٬000 تا 350٬000

      شرکت شیمیایی نوترون ماده محلول فهلینگ B را بفروش می‌رساند. قیمت این ماده متناسب با نوع بسته‌بندی از110.000هزارتومان تا 350.000هزارتومان متغیر می‌باشد.

      شیمی دارویی نوترون

      تماس با تامین کننده محصولات تامین کننده
     • محلول فهلینگ A شیمی دارویی نوترون
      شرکت : شیمی دارویی نوترون
      برند : نوترون
      کشور تولید کننده : ایران
      محل تحویل : تهران
      تاریخ به روزرسانی : 1401/09/08
      قیمت : از110٬000 تا 350٬000

      شرکت شیمیایی نوترون ماده محلول فهلینگ A را بفروش می‌رساند. قیمت این ماده متناسب با نوع بسته‌بندی از110.000 هزارتومان تا 350.000هزارتومان متغیر می‌باشد.

      شیمی دارویی نوترون

      تماس با تامین کننده محصولات تامین کننده
     • محلول ائوزینY شیمی دارویی نوترون
      شرکت : شیمی دارویی نوترون
      برند : نوترون
      کشور تولید کننده : ایران
      محل تحویل : تهران
      تاریخ به روزرسانی : 1401/09/08
      قیمت : از120٬000 تا 340٬000

      شرکت شیمیایی نوترون ماده ائوزین Y را بفروش می‌رساند. قیمت این ماده متناسب با نوع بسته‌بندی از120.000هزارتومان تا 340.000 هزارتومان متغیر می‌باشد.

      شیمی دارویی نوترون

      تماس با تامین کننده محصولات تامین کننده
     • محلول بیوره شیمی دارویی نوترون
      شرکت : شیمی دارویی نوترون
      برند : نوترون
      کشور تولید کننده : ایران
      محل تحویل : تهران
      تاریخ به روزرسانی : 1401/09/08
      قیمت : 120٬000

      شرکت شیمیایی نوترون ماده محلول بیوره را بفروش می‌رساند. قیمت این ماده متناسب با نوع بسته‌بندی 120.000 می‌باشد.

      شیمی دارویی نوترون

      تماس با تامین کننده محصولات تامین کننده
     • محلول متیل رد شیمی دارویی نوترون
      شرکت : شیمی دارویی نوترون
      حداقل سفارش : 1 لیتر
      برند : نوترون
      کشور تولید کننده : ایران
      محل تحویل : تهران
      تاریخ به روزرسانی : 1401/09/08
      قیمت : از95٬000 تا 220٬000

      شرکت شیمی دارویی نوترون محصول متیل رد را بفروش می‌رساند قیمت این ماده متناسب با نوع بسته‌بندی از 95.000 تومان تا 220.000 تومان متغیر می‌باشد.

      شیمی دارویی نوترون

      تماس با تامین کننده محصولات تامین کننده
     • روغن امرسیون شیمی دارویی نوترون
      شرکت : شیمی دارویی نوترون
      حداقل سفارش : 1 لیتر
      برند : نوترون
      کشور تولید کننده : ایران
      محل تحویل : تهران
      تاریخ به روزرسانی : 1401/09/08
      قیمت : 175٬000

      شرکت شیمی دارویی نوترون محصول روغن امرسیون را بفروش می‌رساند قیمت این ماده متناسب با نوع بسته‌بندی175.000 تومان متغیر می‌باشد.

      شیمی دارویی نوترون

      تماس با تامین کننده محصولات تامین کننده
     • محلول پتاسیم هیدروکساید 0.1 نرمال (iso) شیمی دارویی نوترون
      شرکت : شیمی دارویی نوترون
      برند : نوترون
      کشور تولید کننده : ایران
      محل تحویل : تهران
      تاریخ به روزرسانی : 1401/09/08
      قیمت : 200٬000

      شرکت شیمیایی نوترون ماده محلول پتاسیم هیدروکساید 0.1 نرمال (iso) را بفروش می‌رساند. قیمت این ماده متناسب با نوع بسته‌بندی 200.000 می‌باشد.

      شیمی دارویی نوترون

      تماس با تامین کننده محصولات تامین کننده
     فرم استعلام قیمت
     ثبت اطلاعات
     logo-samandehi